СТРЕСС ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Стрессийг мэдрэх нь хүний хамгийн түгээмэл туршлагын нэг билээ. Хүн амьдралынхаа хугацаанд тодорхой үйл явдалд стрессийг мэдэрдэг хэдий ч хүн бүр өөр өөр байдлаар хүлээж авдаг байна. Ихэнх хүмүүс СТРЕСС гэсэн үгийг хэрэглэхдээ сөрөг үйл явдлаас шалтгаалсан дарамттай нөхцөлд хэрэглэдэг. Стресс хүний амьдралд зайлшгүй байх зүйл бөгөөд харин бид түүнийг удирдан зохицуулах хэрэгтэй.

Тодорхойлолт

Стресс гэдэг нь гадны нөлөөнд үзүүлж буй бидний бие-сэтгэцийн хариу үйлдэл юм.

Стрессийг үзүүлж байгаа хариу урвалаас нь шалтгаалан дараах байдлаар ангилна:

 1. Сөрөг стресс буюу Дистресс:
  • Ажилгүй болох
  • Хавдартай гэдгээ мэдэх
  • Хайртай дотны хүнээ алдах
 1. Эерэг стресс буюу Эустесс:
  • Гэрлэлт
  • Хүүхэдтэй болох
  • Ажилд орох
  • Сайхан мэдээ сонсох гэх мэт олон үйл явдлууд байж болно.

Эерэг, сөрөг стрессийн аль нь ч хувь хүний өсөлтөнд нөлөөлж чаддаг байна.