Түгээмэл тохиолддог сэтгэцийн эмгэгүүд

Ажлын байрны сэтгэцийн эрүүл мэнд

Сэтгэл түгшилт

Мэдрэлийн хомхой

Хүйсийн чиг баримжаа

Настны сэтгэцийн эрүүл мэнд

Амиа хорлолт

Нойргүйдэл

Хүнд стресст өгөх хариу урвал

Хооллох дурын эмгэг

Архаг ядаргаа

Оюуны хомсдол

Шизофрени

Сэтгэл гутрал

Мөрийтэй тоглох дон

Төрсний дараах сэтгэл гутрал