Хүүхдийн сэтгэцийн тулгамдсан асуудал

Аутизм

Архины хор хөнөөл

Шээс задгайрах эмгэг

Хуруугаа хөхөх, хумсаа мэрэх эмгэг

Анхаарал дутмагшил, хэт хөдөлгөөнтөх эмгэг

Мансууруулах бодисын хэрэглээ

Хүүхэд, өсвөр насанд тохиолдох сэтгэл гутрал

Оюуны хомсдол

Тамхины сөрөг нөлөө

Цахим донтолт

Булчин татвагнах эмгэг

Төрх үйлийн эмгэг

Эрүүл сэтгэц