Төрх үйлийн эмгэг гэж юу вэ?

 

Тодорхойлолт: Хүүхэд насанд 6 сар буюу түүнээс дээш хугацаагаар нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, дэг журмыг зөрчих байдлаар удаа дараа төрх үйлийн өөрчлөлтүүд давтагдан илрэхийг хүүхэд насны төрх үйлийн эмгэг хэмээн үздэг.

Эрт үеийн илрэлүүд:

 • Орон гэрээсээ дайжих, хичээл сургуулиа таслах
 • Хий дэмий хэсүүчлэн тэнэх
 • Сургууль буюу ажлаас хөндийрөх
 • Гөжүүд зан гаргах
 • Үл бүтэх этгээдүүдийн нийгэмд харш төрх үйлийг даган дуурайх зэрэг аминд аюултай адал явдалд орооцолдох
 • Тамхи татах, архи уух, мансууруулах бодис хэрэглэх
 • Бэлгийн амьдралд хэт эрт орох
 • Хулгай дээрэм хийх зэрэг сахилга бат, ёс суртахууны болон эрх зүйн зөрчил гаргах зэрэг эрсдэлтэй зан үйл нь тухайн хүүхэд залуус ноцтой асуудалд орох магадлалтайг харуулж буй эрт үеийн илрэл юм.

Хүүхдийн төрх үйлийн эмгэг үүсэх шалтгаан:

 • Биологийн сөрөг хүчин зүйл
 • Нийгмийн сөрөг хүчин зүйл
 • Сэтгэл зүйн сөрөг хүчин зүйл

Нийгэм сэтгэл зүйн сөрөг хүчин зүйлд:

 • Хараа хяналтгүй хүмүүжил
 • Шоовдорлох хүмүүжил
 • Хатуу гарын хүмүүжил
 • Асрамж халамж дутсан хүмүүжил
 • Хэн нэгний эрхшээлд байдаг гэр бүл
 • Салж сарниж байгаа гэр бүл
 • Хуурамч эв түнжинтэй гэр бүл гэх мэт
 • Төрх үйлийн эмгэгийн хэв шинж

Төрх үйлийн илрэл буюу эрсдэлтэй зан үйлтэй хүүхдэд илрэх шинж:

 • Ядаргаатай болох
 • Хүчирхийлэл үйлдэх
 • Зөрүүд авирлах
 • Албадмал хөдөлгөөн хийх
 • Өөрийн мэдэлгүй, гэнэтийн үйлдэл хийх
 • Архи, тамхи болон бусад мансууруулах бодис хэтрүүлэн хэрэглэх
 • Осол сүйрэлд өртөх эрсдэлтэй болох
 • Салганан чичрэх
 • Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн ёс суртахууныг үл баримтлах
 • Тухайн байгууллага, сургуулийн буюу олон нийтийн газрын баримталдаг дотоод дүрэм хийгээд дэг журмыг зөрчих
 • Хүмүүсийн хоорондын харилцааны хэм хэмжүүрийг үл баримтлах
 • Архидах, мансуурах, дамын наймаа хийх, мөрийтэй тоглох, садар самуун явдалд автах, ёс бусаар бэлгийн харилцаанд орох зэрэг нийгмийн сөрөг үзэгдэлд амархан өртөх
 • Сэтгэлийн цохилтыг үл тэсвэрлэх, түүнд хэт эмзэглэх, судсаа ханах, хийгээр хордох, химийн төрөл бүрийн бодис хэрэглэх, янз бүрийн эм уух,өөрийгөө дүүжлэх, цонхноос үсрэх зэрэг хэлбэрээр амиа хорлох хандлага гаргах, өөрийгөө гэмтээх

Төрх үйлийн эмгэгтэй хүүхэд ба түүний гэр бүлд өгөх зөвлөгөө:

 • Хүүхдийн сахилгагүйтээд байгаа (төрх үйлийн) шалтгааныг тодруулан асуух хэрэгтэй.
 • Хүүхдийн сайн зан чанаруудыг дэмжиж сайшаах хэрэгтэй.
 • Хүүхдийг байнга бүү зэмлэ. Харин сахилга баттай байх үед нь сайшааж магтахыг эцэг эхэд зөвлөх.
 • Эцэг эхчүүд сахилга батын зөрчлийг засах аргуудыг бага багаар шат ахиулан хэрэглэх боломжтой.
 • Эцэг эхчүүд хүүхдийн төрх үйлийг засах талаар хүүхэдтэй ярилцаж тодорхой журам тогтоох, үүний ач холбогдлыг тайлбарлаж өгөх.
 • Сургууль, гэр бүлийн зүгээс хүүхдэд тавих хяналтыг сулруулахгүй байх.
 • Эцэг, эхчүүд багш нартай хамтран ажиллах, сурган хүмүүжүүлэгч нараас зөвлөгөө авах.
 • Хүүхдийн төрх үйлийг засахад найз нөхдүүд нь болон нийгмийн ажилтнуудтай хамтран ажиллах.
 • Хүүхэд сахилга батын хэм хэмжээг баримтлах ёстой боловч хүүхдэд сургууль, гэр бүлийн зүгээс хатуу ширүүн хандаж болохгүй.
 • Хүүхдийг шийтгэхээс зайлсхий.
 • Эерэг талыг сайшаах нь илүү үр дүнтэй.

Таны гэр бүлд аз жаргал, эрүүл энхийг хүсье!

Таны гэр бүлд аз жаргал, эрүүл энхийг хүсье!